₍₍ ง⍢⃝ว ⁾⁾

*拿硫酸纸蒙在《死神与少女》上描的2333333

*在想对应题目: 野兽(酒鬼)与白痴? 船长与剑士? 海贼王与大剑豪?

最后写了海贼猎人与海贼 23333


©S104 | Powered by LOFTER